Ar Dievu viss ir iespējams

Par dzīvi Vienotībā ar Dievu: Pasākums Rīgas Sirius centrā 2019. gada 11.augustā

29.08.2019

“Jūs esat daudz lielāki par tām formām, kuras tagad valkājat. Pienāks laiks, kad jūs nomainīsiet šīs formas. Bet jūsu Prieks un citas jūtas, kas ir mūžīgas, pāries ar jums jaunajās pasaulēs un dzīvos jūsos vienmēr.”

ES ESMU TAS, KAS ES ESMU 2005. gada 18. jūnijā

 

Pasākums tika veltīts šādiem nozīmīgiem jautājumiem:

  • Par mūsu būtības augstākajiem principiem;
  • Par jēdzienu Skolnieks;
  • Par jēdzienu Vienotība.

Gatavojoties pasākumam, izmantojām Vēstījumus:

Gudrības Skolotāju Mācībā zināšanas dotas tik dabiski un tik viegli saprotamā formā, ka šāda Lielo Patiesību izklāsta šķietamā vienkāršība nereti var būt iemesls nenopietnai, virspusējai attieksmei pret Mācību. Runājot ar apmeklētājiem grāmatu izstādēs un pasākumos, nereti nākas dzirdēt pašpārliecinātus apgalvojumus, ka tas viss jau esot zināms, ka nav Mācībā nekā jauna, un vienreiz jau esot izlasīts. Citiem gluži pretēji, izklāsta vienkāršība atvieglo Dievišķo Zināšanu uztveres procesu un ļauj tieši Mācībā atrast visu noderīgo dzīvei šajā sarežģītajā laikā, kad viss sajaucies, kā teikts, Mācībā – otrādi apgriezta pasaule.

Uz pasākumu bija ieradušies apmeklētāji, kam minētās tēmas bija gandrīz jaunas, bet arī pārējiem bija vērtīgi atjaunot savas zināšanas. Kādam nolūkam? Ikdienas dzīvei. Dzīvei Dievā, dzīvei vienotībā ar Dievu. Pasākuma vadītāja pastāstīja, ka viņai ir bijusi laime sastapt savā dzīvē dažus cilvēkus, kuros patiesi jūtama Dieva klātbūtne. Ar šādiem cilvēkiem ir patīkami būt kopā, tāds cilvēks vienkārši ir labs, ar patiesu, nevis ārišķīgu pieklājību, taktisks, viņš nekritizē, viņu neskar ilūzijas pasaules negācijas. Varbūt… viņa sastapās ar daļēji iemiesotu Augstāko Būtni…vai Eņģeli… Mums vēl līdz tādam līmenim sniegties un sniegties… Tam mums ir Gudrības Skolotāju Mācība, kas dota ar Lielās Baltās Brālības Sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību.

Mācībā katras dienas sākumam tiek dota galvenā rekomendācija, aicināt DIEVU būt klāt mūsos. Viegli saprotamā formā Skolotājs Godfrī 2009. gada 6. jūlija Vēstījumā dod mums vienkāršāko un viegli izmantojamo garīgo praksi, garīgo metodiku:

„ES ESMU TAS, KAS ES ESMU vārdā, es aicinu manu ES ESMU Klātbūtni, Dieva daļiņu manī, būt kopā ar mani visas šīs dienas laikā. Es lūdzu tevi, mana ES ESMU Klātbūtne, ņemt savā tiešā kontrolē visas manas darbības, rīcību, vārdus, jūtas un domas. Es lūdzu tevi, mana varenā ES ESMU Klātbūtne, darboties caur mani visas šīs dienas garumā, vadīt manu dzīvi. Āmen.”

Ja mēs nebūsim ar Dievu, tad būsim ar savu ego, kuram ir daudz neremdināmu vēlmju un kurš gatavs izrīkot citus, pamācīt un kritizēt citus, tikai ne sevi.

No Gudrības Skolotāju Mācības zinām, ka cilvēks pēc būtības ir sarežģīta struktūra. Viņam ir četri zemākie ķermeņi: fiziskais, astrālais, mentālais un ēteriskais. Un viņam ir trīs augstākie ķermeņi: ES ESMU Klātbūtne, ES Kristus un Kauzālais ķermenis. Pasākumā izmantojām materiālu no O.Ivanovas lekcijas-vebināra “Par Labo un Ļauno” pēc T.Mikušinas grāmatām “Labais un Ļaunais”. (лекции-вебинар О.А. Ивановой «О Добре и Зле» по книгам Т.Н. Микушиной «Добро и Зло»), un T.Mikušinas grāmatu«Внутренний Путь( “Īekšējais Ceļš”). Šajos avotos uzskatāmi parādīta un skaidrota cilvēka sarežģītās struktūras shēma.

ES ESMU Klātbūtne – tā ir paša Dieva daļiņa mūsos, kura gaida, kad mēs no savas Dieva dotās brīvās gribas paši aicināsim Dievu darboties mūsos, kā teikts Skolotāja Godfrī rekomendācijā. Tas nozīmē, ka mēs lūdzam visaugstāko daļu mūsos būt ar mums ik dienas un katru dienu.

ES Kristus – tā ir mūsu pašu augstākā daļiņa, jeb Augstākais ES. Ar savu Augstāko ES mums jāvar un mēs varam nodibināt saikni. Vislabākā metodika šim nolūkam dota T.Mikušinas grāmatā «Внутренний Путь (“Iekšējais Ceļš”). Iegūstot pieredzi saiknei ar savu ES Kristus, iespējama arī saiknes nodibināšana ar pašu ES ESMU Klātbūtni, visaugstāko daļiņu mūsos. ES ESMU TAS, KAS ES ESMU 2005. gada 16. martā:

 “Jūsu Es Kristus ir jūsu atbalsta punkts, ceļvedis, kas parāda jums ceļu un vada jūs. Tāpēc tik nepieciešama ir šī saite ar jūsu augstāko daļu. <…> Paaugstinot savas enerģētikas līmeni, jūs iegūstat iespēju sazināties ar savu Es Kristus. Jūs iegūstat saskarsmes pieredzi ar jūsu pašu vēl augstāko daļu, ar jūsu ES ESMU Klātbūtni.”

Iemīļotais Kuthumi 2005. gada 26. aprīļa Vēstījumā par Dvīņu liesmām paskaidro:

“Noteiktā evolūcijas posmā jūs ieguvāt Augstāko ķermeni, kam dažādās reliģiskajās sistēmās ir dažādi nosaukumi. Tas ir jūsu ES Kristus, vai Augstākais ES, vai Augstākais Manass.<…> jūsu Augstākais ES tika iedots jums kā augstāku garīgu būtņu emanācija, kuri dāvāja jums daļiņu no sevis. Tas bija nepieciešams noteiktā cilvēka evolūcijas posmā. Cilvēkam bija jāsaņem savā iekšienē starpnieks, kura norādījumus ievērojot, jūs spēsiet iegūt vienotības sajūtu ar Dievu un ar visu radīto, kas jums tik ļoti pietrūkst. “

Fragments no O.Ivanovas lekcijas-vebināra “Par Labo un Ļauno” pēc T.Mikušinas grāmatām “Labais un Ļaunais”: “Pirms miljoniem gadu notika Eņģeļu, jeb Augstāko Gaismas Būtņu ieiešana cilvēku ķermeņos, Viņi cilvēkiem dāvāja saprātu un iegāja viņu Augstākā ķermeņa jeb ES Kristus sastāvā. Līdz ar to Gudrības Dēli, Liesmas Valdoņi sevi “piesaistīja” planētai Zeme. Viņi nevar turpināt savu evolūciju, jo Viņu daļiņas atrodas mūsos. Tāpēc līdz  tam laikam, kamēr ikkatrs indivīds nebūs beidzis cilvēka skolu, Valdoņi atradīsies uz Zemes un visu laiku mums palīdzēs. AUGSTĀKAIS KALPO ZEMĀKAJAM.

Viens no palīdzības veidiem ir Mācība, kuru Viņi dod caur saviem Sūtņiem. Mēs apgūstam šo Mācību, un tāpēc, ka Viņu daļiņas ir katrā no mums, mēs esam vienoti. Mūsu uzdevums ir atdot to Saprāta Dzirksteli, ko mēs saņēmām kā lielāko Dāvanu, tām Augstākajām Būtnēm, kurām tā pieder.”

Nereti nākas dzirdēt apgalvojumus, ka no paša cilvēka nekas nav atkarīgs. Viss tikai no Dieva un Viņš vada cilvēka dzīvi, viss iepriekš nolemts. Gudrības Skolotāju Mācība šajā jautājumā dod jaunu izpratni:

Notiek tieši tas, ko jūs pieļaujat savā apziņā.” ES ESMU TAS, KAS ES ESMU 2005. gada 16. martā.

Protams, ka Dievs vada mūsu dzīvi, ja mēs Viņu aicinām darboties caur mums. Daudziem, arī tiem, kas pazīst Mācību, ne līdz galam ir skaidrs, ka mums ir pienākums pasaulē sūtīt tīru Dievišķo Enerģiju, kuru mums dod Dievs katru mūsu dzīves sekundi. Jo tīrāki būs mūsu četri zemākie ķermeņi, jo tīrāku Enerģiju varēsim sūtīt pasaulē. No mūsu apziņas līmeņa viss ir atkarīgs, jo mūsu apziņa virza Dievišķās Enerģijas plūsmu:

“Tāpēc vienīgais, kam vajadzētu jūs satraukt, ir jūsu apziņas līmenis. <…> Jūs esat līdzīgi ventilim, caur kuru plūst Dievišķā Enerģija. Jūs varat novirzīt šīs Enerģijas plūsmu savas apziņas paplašināšanai, bet varat tērēt šo Enerģiju ilūzijas pavairošanai. <…> Jo vairāk jūs paaugstināt savu apziņu, jo vairāk un vairāk jūs varat iegūt Dievišķajai pasaulei raksturīgās īpašības. <…> jūsu pasaules pārveidošana var notikt vienā vienīgā veidā – caur jūsu apziņu, kas vada Dievišķās Enerģijas plūsmu, kura nonāk jūsu būtnē no vienīgā Avota, kas kopīgs visam visumam.” Kungs Surija 2005. gada 12. jūnijā.

Gudrības Skolotāju Mācībā lasām, ka mūsu Skolotāji aicina mūs sadarboties, ievērojot noteikumu, ka nevis mūsu ego, bet Dievs darbojas caur mums. Viņi aicina mūs būt par Viņu skolniekiem, bet ir jāievēro garīgā disciplīna:

“Tiekšanās, pastāvība un uzticība. Šīs ir tās īpašības, kas nepieciešamas mūsu skolniekiem.<…> Jums pastāvīgi jāsaglabā saskaņa ar mums. Tas ļaus jums attīstīt jutīgumu. Smalkjūtību pret mūsu vajadzībām un aktualitātēm. Mēs stāvam diennakts sardzē uz planētas un tikai uz neilgu laiku atļaujamies īslaicīgu atpūtu, gremdējoties nirvānā.<…> Mūsu apmācība atšķiras ar to, ka mēs jums dodam mācību, neatraujot jūs no jūsu dzīves pienākumiem.<…> Mēs pastāvīgi atrodamies jums blakus, un tikai jūsu vibrāciju līmenis, jūsu apziņas līmenis neļauj jums redzēt un dzirdēt mūs. Pirmais, kas jums ir jāizdara, ir iemācīties sajust mūsu klātbūtni, mūsu vibrācijas. Mūsu labākie skolnieki nekad neatstāj savu sardzi. Viņi pastāvīgi glabā saskaņu ar mums un ir gatavi pieņemt no mums nepieciešamos norādījumus visas 24 stundas diennaktī.” Iemīļotais El Morija 2005. gada 14. maijā.

Skolotājs El Morija savos Vēstījumos aicina mūs darboties fiziskajā plānā tā pārveidošanai un dod padomus, kā darīt un ko nedarīt:

“Es nelūdzu jūs gāzt pastāvošo iekārtu valstī, kurā jūs dzīvojat, es nelūdzu jūs taisīt revolūciju vai mītiņot. Es lūdzu jūs darīt parastas, cilvēciskas lietas, kuru lielāko daļu jūs tāpat darāt. Bet es lūdzu jūs darīt šīs lietas apzināti. Aplūkojot katru jūsu veicamo darbību caur morāles Likuma, caur Dievišķā Likuma prizmu, kas pastāv šajā visumā. Es lūdzu, lai jūs katru dienu domātu par savu darbību sekām un pārdomātu katru savu soli.” Iemīļotais El Morija 2007. gada 23. decembrī.

Katrā mūsu pasākumā kopīgi turpinām Gudrības Skolotāju Mācības apgūšanu. Vienmēr pirms pasākuma tā vadītājs iesaka mums lūgt Palīdzību, lai mēs tiktu apvienoti kopīgos centienos izzināt Dievišķo Patiesību, lai mūsu tikšanās būtu katra dvēseles labā, lai katram klātesošajam atvērtos Dievišķā Gudrība ne tikai kā teorija, bet kā dzīva, reāli dzīvē pielietojama Gudrība. Līdzīgi tam, ka Vēstījumu un Rozāriju kopīga lasīšana jau ir attaisnojusi mūsu centienus, arī mūsu pasākumi ir kļuvuši par mūsu dzīves sastāvdaļu. Pasākumos jūtam domubiedru draudzīgo plecu, tas ir augstāka līmeņa spēks, garīgās vienotības spēks caur Dieva Vārdu. Arī šajā pasākumā savstarpējas palīdzības, pat bezvārdu savstarpējas sapratnes gaisotnē visi atnākušie sajutās drošāki, pilni pārdomu par savu dzīvi, salīdzināja dažādus savas dzīves periodus un paši izdarīja secinājumus. Kopā ar pasākuma vadītāju visi it kā iegrima savas dzīves notikumos, kas attiecās uz tēmu, un sāka apjaust sava Ceļa jēgu un saredzēt cēloņus. Tas ir svēts pagrieziens cilvēka dzīvē, kad viņam atklājas Dievišķo Zināšanu reālas pielietošanas iespējas dzīvē!

Tādā noskaņā nav iespējams, ka kāds sāktu lielīties ar saviem it kā panākumiem, ka viņš, piemēram, jau visu zina un pietiekami izlasīt Mācību vienu reizi.

Gudrības Skolotāju Mācībā tiek paskaidrots, ka eksistē dažādi Vienotības izpratnes līmeņi, kas atbilst indivīda apziņas līmenim. Dzīvē mēs secīgi izejam šos izpratnes līmeņus, bet turam apziņā orientieri, uz ko jātiecas:

“…jums ir jāpāriet jaunā apziņas līmenī, tajā līmenī, kas ļaus jums izjust savu Vienotību ar katru Dzīvības daļiņu. <…> Tad, kad jūs sasniedzat augstāko Vienotības apziņas punktu ar katru Dzīvības daļiņu, jūs saprotat, ka jūs neesat kaut kas atdalīts no visa Radītā, jūs esat viss šis Radītais, un, ja nomirst kāda jūsu daļa, tad jūs tik un tā turpināt Dzīvot. Tiklīdz jūs sasniedzat savā apziņā šo izpratnes punktu, jūs patiešām kļūstat nemirstīgi. Jūs kļūstat vienoti ar Vienoto. ES ESMU TAS KAS ES ESMU 2007. gada 25. decembrī.

Kamēr mēs esam Ceļā, svarīgi ir lūgt Palīdzību, Aizsardzību. Tikai ar Augstāko Aizsardzību spējam noturēties dzīves vētrās. Erceņģeļa Mihaela Vēstījumos dotas daudzas rekomendācijas un padomi, un piedāvāta Viņa un Viņa Zilās Liesmas Eņģeļu palīdzība.

Pasākuma nobeigumā lasījām dažus ar tēmu saistītus Vēstījumu fragmentus, un katram apmeklētājam tika izdalīti izdrukāti materiāli ar cilvēka augstāko principu shēmu, vairākas lūgšanas Erceņģelim Mihaelam par Aizsardzību un ES ESMU TAS KAS ES ESMU 2008. gada 8. janvārī Vēstījums Baušļi”, lai ik dienas kā “dienišķā maize” acu priekšā būtu atgādinājums, ka: Pirmajā vietā jūsu dzīvē jābūt Dievam un Viņa Likuma ievērošanai.”

 

“Mēs gājām ārējo ceļu. Pienācis laiks atgriezties uz iekšējā ceļa.
Te nav svarīgs cilvēku skaits.
Svarīgs ir garīgo sasniegumu līmenis.

Bija tikai viens Buda, viens Kristus, viens Muhameds…
Bet viņi pārmainīja visu pasauli.”

T.N. Mikušina (https://sirius-centers.net/)