Ar Dievu viss ir iespējams

Ziedojumi

Biedrība aicina iespēju robežās ziedot naudas līdzekļus biedrības darbības atbalstam (grāmatu izdošanai, pasākumu un izstāžu organizēšanai, biedrības interneta lapas uzturēšanai u.c.).

Gudrības Vārda biedrības rekvizīti:

Reģistrācijas Nr. 50008171061

Adrese: Rīgā, Cēsu ielā 26, LV-1012

Konta numurs Swedbank:

LV46HABA0551030189372 (visām valūtām)
BIC/SWIFT kods: HABALV22
bankas kontaktinformācija:
http://www.swedbank.lv/docs/kontakti.php

Biedrība pateicas visiem, kas ar savu ziedojumu ir atbalstījuši biedrības darbību, grāmatu izdošanu un izplatīšanu.